Kod Pocztowy Skrwilno, ul. Rypińska [87-510]


Znaleziono następujące dane:

  • Kod Pocztowy: 87-510
  • Miejscowość: Skrwilno
  • Ul. Rypińska (numer 7)
  • Gmina: skrwilno
  • Powiat: rypiński
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Rypińska Skrwilno na mapie miasta

Miejscowość Skrwilno znajduje sie w lokalizacji: powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 0412052, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0869933. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Rypińska w tym systemie posiada kod SYM_UL 19292.