Kod Pocztowy Jabłonowo Pomorskie, ul. Kolejowa [87-330]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Jabłonowo Pomorskie znajduje sie w lokalizacji: powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 0402074, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0983474. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Kolejowa w tym systemie posiada kod SYM_UL 08828.