Kod Pocztowy Zławieś Wielka, ul. Handlowa [87-134]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Zławieś Wielka znajduje sie w lokalizacji: powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 0415092, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0851212. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Handlowa w tym systemie posiada kod SYM_UL 06507.