Kod Pocztowy Laskowice, ul. Spacerowa [86-131]


Znaleziono następujące dane:

  • Kod Pocztowy: 86-131
  • Miejscowość: Laskowice
  • Ul. Spacerowa (numery od 1 do końca obie strony)
  • Gmina: jeżewo
  • Powiat: świecki
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Spacerowa Laskowice na mapie miasta

Miejscowość Laskowice znajduje sie w lokalizacji: powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 0414042, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0087432. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Spacerowa w tym systemie posiada kod SYM_UL 20641.