Kod Pocztowy Potęgowo, ul. Darżyńska [76-230]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Potęgowo znajduje sie w lokalizacji: powiat słupski, województwo pomorskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 2212072, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0749531. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Darżyńska w tym systemie posiada kod SYM_UL 03629.