Kod Pocztowy Sypniewo, ul. Mickiewicza [64-915]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Sypniewo znajduje sie w lokalizacji: powiat złotowski, województwo wielkopolskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 3031025, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0526386. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Mickiewicza w tym systemie posiada kod SYM_UL 12734.