Kod Pocztowy Witaszyce, ul. Henryka Rutkowskiego [63-230]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Witaszyce znajduje sie w lokalizacji: powiat jarociński, województwo wielkopolskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 3006025, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0199562. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Rutkowskiego w tym systemie posiada kod SYM_UL 19135.