Kod Pocztowy Przykona, ul. Szkolna [62-731]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Przykona znajduje sie w lokalizacji: powiat turecki, województwo wielkopolskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 3027062, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0292698. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Szkolna w tym systemie posiada kod SYM_UL 21970.