Kod Pocztowy Krosnowice, ul. Fabryczna [57-300]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Krosnowice znajduje sie w lokalizacji: powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 0208072, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0852861. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Fabryczna w tym systemie posiada kod SYM_UL 04863.