Kod Pocztowy Łowkowice, ul. Wiejska [47-300]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Łowkowice znajduje sie w lokalizacji: powiat krapkowicki, województwo opolskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 1605032, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0503528. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Wiejska w tym systemie posiada kod SYM_UL 24048.