Kod Pocztowy Opole, ul. Bronisława Koraszewskiego [45-011]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Opole znajduje sie w lokalizacji: powiat m. opole, województwo opolskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 1661011, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0965016. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Koraszewskiego w tym systemie posiada kod SYM_UL 09319.

Informacje o lokalizacji Opole (Bierkowice):
Dopełniacz: -wic
Szerokość geograficzna: 50°41'02''
Długość geograficzna: 17°51'11''
Szerokość geograficzna (dziesiętnie): 50.683887
Długość geograficzna (dziesiętnie): 17.853056
Współrzędne prostokątne X: 419006.34
Współrzędne prostokątne Y: 313617.36