Kod Pocztowy Wierzchowisko, ul. Długa [42-215]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Wierzchowisko znajduje sie w lokalizacji: powiat częstochowski, województwo śląskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 2404112, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0139070. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Długa w tym systemie posiada kod SYM_UL 03839.