Kod Pocztowy Opole Lubelskie, ul. Nowy Rynek [24-300]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Opole Lubelskie znajduje sie w lokalizacji: powiat opolski, województwo lubelskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 0612054, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0956550. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Nowy Rynek w tym systemie posiada kod SYM_UL 14532.

Informacje o lokalizacji Opole Lubelskie (Piszczek):
Dopełniacz: -czka
Szerokość geograficzna: 51°08'33''
Długość geograficzna: 21°59'47''
Szerokość geograficzna (dziesiętnie): 51.142502
Długość geograficzna (dziesiętnie): 21.996389
Współrzędne prostokątne X: 709530.88
Współrzędne prostokątne Y: 368225.00