Kod Pocztowy Miastkowo, ul. Łomżyńska [18-414]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Miastkowo znajduje sie w lokalizacji: powiat łomżyński, województwo podlaskie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 2007032, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0401785. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Łomżyńska w tym systemie posiada kod SYM_UL 11659.