Kod Pocztowy Mokobody, pl. Chreptowicza [08-124]


Znaleziono następujące dane:


Miejscowość Mokobody znajduje sie w lokalizacji: powiat siedlecki, województwo mazowieckie. TERC (System identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego) dla tej miejscowości to 1426042, a SIMC (System identyfikatorów i nazw miejscowości) - 0682175. Oba systemy wchodzą w skład TERYT, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. Ulica Chreptowicza w tym systemie posiada kod SYM_UL 02875.

Informacje o lokalizacji Mokobody (Mokobody Drugie):
Dopełniacz: -bód -gich
Szerokość geograficzna: 52°16'04''
Długość geograficzna: 22°06'50''
Szerokość geograficzna (dziesiętnie): 52.267776
Długość geograficzna (dziesiętnie): 22.113890
Współrzędne prostokątne X: 712393.67
Współrzędne prostokątne Y: 493637.37